در اختیار شما
راه حل های شبکه های اجتماعی
زمان را ذخیره کنید | تخصصی تر کار کنید
Benefits
چرا ابزار ما بهترین برای تبلیغ کسب و کار شماست ؟
بدون دانلود
You can use our service straight from the web on all browsers. You don't need to download or install anything to enjoy our service.
Saving Time
Dedicating just 10-20 minutes a day on your social media strategy can dramatically improve your customer relations and interactions.
Set schedule your posts
Select your date, time or whenever you want to publish on each your social accounts.
Analytics performance of your posts
You can see all your posts how it work and increase does. It will help you control your audiences and target.
Influencer Marketing
Focus on your top influencers & supporters so you don׳t miss their engagements follow them.
Safe and Secure
Your data is safe with us. We’re not one of those companies that gives your personal information away.
چرا ما؟?
کسب و کار ارزشمند شما زمانی برای دیگران حائز اهمیت خواهد شد که از آن اطلاع پیدا کنند ما اینجا هستیم که صدای شما را به گوش افراد زیادی برسانیم !
ایجاد متحوای جذاب همیشه چالشی برای بازاریابی دیجیتال است , اما آیا میدانید که ارتقای محتوای شما در رسانه های اجتماعی چقدر حائز اهمیت است ؟ در حالت ایده آل , شما میخواهید پست خود را در رسانه های اجتماعی منتشر کنید دقیقا همان لحظه ای که محتوای جدیدی در سایتتان منتشر شده . با این حال این فعالیت بسیار زمانبر و دشوار ات برای همین ما اینجاییم تا شما را در این راه یاری کنیم !